Amaç ve KapsamTÜBİTAK 2237-A SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE FARKINDALIK EĞİTİMİ- 2

Hakkında

Bu proje ile lisansüstü araştırmacılarda biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir tüketim ve üretime ilişkin mevcut en iyi çevresel uygulamaların yaygınlaştırılması, tüm atıkların insan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilebilmesi için havaya, suya ve toprağa salımına ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik ve iklim değişikliğiyle mücadelede kapasite ve toplumsal bilincin artırılması ve farkındalık oluşturma amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK 2237-A 2237-A

Hedef kitle :

Hedef kitle
- Adayların ARBİS üyeliği ve güncellenmesi zorunludur (https://arbis.tubitak.gov.tr/).
- Fen Bilimleri, Doğa ve Mühendislik Bilimleri, Ziraat Fakültesi ile Gıda ve Çevre ile ilgili alanlarda lisansüstü veya uzmanlık eğitimi alan genç bilim insanları etkinliğin hedef kitlesini oluşturmaktadır. İlgili alanlarda ulusal ya da uluslararası tamamlanmış- devam eden projelerde yürütücü/ araştırmacı/ bursiyer olarak görev alan adaylara katılım önceliği sağlanacaktır.
- Alanında uzman öğretim üyeleri tarafından teorik ve uygulamalı bilimsel bir etkinlik programı sunulmaktadır. Etkinliğimizin ilk 3 günü teorik eğitim son günü ise uygulamalı- 2 farklı tesise teknik gezi etkinliği gerçekleştirilecektir.
- Başvuru formunda tüm alanların doldurulmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
- Katılımcı seçiminde talepler değerlendirilerek muhtelif illerdeki üniversite, fakülte ve eğitim durumlarına göre eşit dağılım gösterilmesine özen gösterilecektir.
- Etkinlik kontenjanı 20 bilim insanı ile sınırlıdır.
- Katılımcıların tercihen kurum, disiplin, vb. olarak dengeli seçimine dikkat edilerek fırsat eşitliği sağlanmaya çalışılmaktadır.
- Etkinlik ücretsiz olup TÜBİTAK -BİDEB 2237-A çağrı programı (desteklenme kodu) ile desteklenmektedir.
- Etkinliği başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Daha Fazla

Amaç:

Ülkemizin On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin sağlanması, sosyal adalet anlayışıyla çevre ile doğal kaynakların korunması ve yönetilmesi, toplumun çevreye karşı duyarlılığı ve bilincinin artırılması temel amacıyla sürdürülebilirliğin çevresel ve kalkınma boyutuna nasıl yaklaşacağımızı belirleyebilmemiz oldukça önem arz etmektir.

Çevresel duyarlılıkların yanı sıra yeni korumacılık eğilimleri ön plana çıkmakta, gelişmiş ekonomilerin rekabet gücünün yüksek olduğu teknolojilerin üretim biçimleri üzerindeki dönüştürücü etkisiyle düşük karbonlu büyüme ve yeşil ekonomi ile doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi faaliyetleri yaygınlaşmaktadır ki bu hususu göz önünde bulundurarak hedef kitle olarak belirlediğimiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir nitelikte geliştirebilecekleri özgün bilimsel projelerin sayı ve kalitesini arttırmak alt amacımızdır.

Bu proje ile lisansüstü araştırmacılarda biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir tüketim ve üretime ilişkin mevcut en iyi çevresel uygulamaların yaygınlaştırılması, tüm atıkların insan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilebilmesi için havaya, suya ve toprağa salımına ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik ve iklim değişikliğiyle mücadelede kapasite ve toplumsal bilincin artırılması ve farkındalık oluşturma amaçlanmaktadır.

Daha Fazla

Amaç

M

Ülkemizin On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin sağlanması, sosyal adalet anlayışıyla çevre ile doğal kaynakların korunması ve yönetilmesi, toplumun çevreye karşı duyarlılığı ve bilincinin artırılması temel amacıyla sürdürülebilirliğin çevresel ve kalkınma boyutuna nasıl yaklaşacağımızı belirleyebilmemiz oldukça önem arz etmektir. Çevresel duyarlılıkların yanı sıra yeni korumacılık eğilimleri ön plana çıkmakta, gelişmiş ekonomilerin rekabet gücünün yüksek olduğu teknolojilerin üretim biçimleri üzerindeki dönüştürücü etkisiyle düşük karbonlu büyüme ve yeşil ekonomi ile doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi faaliyetleri yaygınlaşmaktadır ki bu hususu göz önünde bulundurarak hedef kitle olarak belirlediğimiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir nitelikte geliştirebilecekleri özgün bilimsel projelerin sayı ve kalitesini arttırmak alt amacımızdır. Bu proje ile lisansüstü araştırmacılarda biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir tüketim ve üretime ilişkin mevcut en iyi çevresel uygulamaların yaygınlaştırılması, tüm atıkların insan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilebilmesi için havaya, suya ve toprağa salımına ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik ve iklim değişikliğiyle mücadelede kapasite ve toplumsal bilincin artırılması ve farkındalık oluşturma amaçlanmaktadır.

Kapsam

V

Eğitim içeriğinde 6 farklı üniversitenin koordinasyonuyla alanında uzman 21 akademisyenin görev aldığı 24 saat ders planlanmıştır. Eğitimlerimiz 24-27 Ekim tarihleri arasında (4 gün süreyle) Necmettin Erbakan Üniversitesinde yüzyüze gerçekleştirilecektir. Ülkemizin On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin sağlanması, sosyal adalet anlayışıyla çevre ile doğal kaynakların korunması ve yönetilmesi, toplumun çevreye karşı duyarlılığı ve bilincinin artırılması temel amacıyla sürdürülebilirliğin çevresel ve kalkınma boyutuna nasıl yaklaşacağımızı belirleyebilmemiz oldukça önem arz etmektir. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda çevresel boyut, sosyal boyut ve ekonomik boyut olmak üzere 3 ana boyuttan söz edilebilmektedir. Çevresel boyutun alt başlıkları sağlıklı çevreyi, yenilenebilir kaynakların rasyonel kullanımını ve yenilenemeyen kaynakların korunmasını içermektedir. On ikinci Kalkınma Planında yer alan çevrenin korunması alt başlığı ile Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kalkınma konusundaki hedefleri dikkate alındığında özellikle israfa yönelik çağımızın güncel sorunları hakkında bilgi sahibi olma ihtiyacı doğmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2018- 2023 dönemini içeren Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde aşamalı olarak hayata geçirilmesi öngörülen ve 2023 yılında tüm Türkiye’de uygulanmasının adımları atılan Sıfır Atık Projesi hedef kitlelere göre farkındalık oluşturmanın gerekliliğinin altını çizmektedir. ‘’Sürdürülebilirlik’’ kavramı on ikinci beş yıllık kalkınma planı (2024-2028) çerçevesinde de incelendiğinde, 3.4. Afetlere Dirençli Yaşam Alanları, Sürdürülebilir Çevre ana başlığı altında;
- 3.4.5. Çevrenin Korunması (865, 865.1,2,3,4. Maddeleri)br - 866, 866.1,2,3,4,5,6. maddeleri,
- 867, 867.1 ile 868, 868.1. maddeleri,
- 869, 869.1,2,3 ile 870, 870.1,2,3. Maddeleri,
- 871,871.1,2 ile 872, 872.1,2,3,4,5,6,7. Maddeleri
- 873,873.1,2. maddeleri
kapsamından hareketle proje etkinliğimiz sürdürülebilir tüketim ve üretime ilişkin mevcut en iyi çevresel uygulamaların yaygınlaştırılmasına, tüm atıkların insan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilebilmesi için havaya, suya ve toprağa salımına ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasına, iklim değişikliğiyle mücadelede kapasite ve toplumsal bilincin artırılması ve farkındalık oluşturmaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedef Kitle

H

Hedef kitle
- Adayların ARBİS üyeliği ve güncellenmesi zorunludur (https://arbis.tubitak.gov.tr/).
- Fen Bilimleri, Doğa ve Mühendislik Bilimleri, Ziraat Fakültesi ile Gıda ve Çevre ile ilgili alanlarda lisansüstü veya uzmanlık eğitimi alan genç bilim insanları etkinliğin hedef kitlesini oluşturmaktadır. İlgili alanlarda ulusal ya da uluslararası tamamlanmış- devam eden projelerde yürütücü/ araştırmacı/ bursiyer olarak görev alan adaylara katılım önceliği sağlanacaktır.
- Alanında uzman öğretim üyeleri tarafından teorik ve uygulamalı bilimsel bir etkinlik programı sunulmaktadır. Etkinliğimizin ilk 3 günü teorik eğitim son günü ise uygulamalı- 2 farklı tesise teknik gezi etkinliği gerçekleştirilecektir.
- Başvuru formunda tüm alanların doldurulmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
- Katılımcı seçiminde talepler değerlendirilerek muhtelif illerdeki üniversite, fakülte ve eğitim durumlarına göre eşit dağılım gösterilmesine özen gösterilecektir.
- Etkinlik kontenjanı 20 bilim insanı ile sınırlıdır.
- Katılımcıların tercihen kurum, disiplin, vb. olarak dengeli seçimine dikkat edilerek fırsat eşitliği sağlanmaya çalışılmaktadır.
- Etkinlik ücretsiz olup TÜBİTAK -BİDEB 2237-A çağrı programı (desteklenme kodu) ile desteklenmektedir.
- Etkinliği başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.