Proje HakkındaTÜBİTAK 2237-A 2237-A SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE FARKINDALIK EĞİTİMİ

Proje Yürütücüsü

DR.ÖĞR.ÜYESİ HATİCE BANU KESKİNKAYA

DR.ÖĞR.ÜYESİ HATİCE BANU KESKİNKAYA
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DAL
E-posta :

Daha Fazla

TÜBİTAK 2237-A 2237-A

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE FARKINDALIK EĞİTİMİ

İnsanoğlunun yer yüzünde değişik coğrafik kuşaklara yayılması, çevreye olan etkisinin başlangıçta önemsiz görülse bile tüm ekosistemi değiştirebilme özelliğinde olması, zaman içinde ekolojik süreçlerin denge koşullarını bozabilecek etkileşim gücüne ulaşması nedeniyle günümüzde karşılaştığımız çevre sorunlarının temelinde güçlü bir şekilde insan eyleminin bulunduğu gerçeğini karşımıza çıkarmaktadır. Bununla beraber son yıllarda dünyada yaşanan iklimsel ve çevreyle ilgili değişimlerin etkileri ve nedenleri birçok kavramla birlikte sürdürülebilirlik kavramının da görünürlüğünü artırmıştır.

Dolayısıyla, toplumun çevre bilincini artırmaya yönelik çevre ve doğa koruma ile sürdürülebilir üretim ve tüketim konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ülkemizin Onbirinci Kalkınma Planında yer alan israfı önleme alt başlıkları ile Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kalkınma konusundaki hedefleri dikkate alındığında israfa yönelik çağımızın güncel sorunları hakkında bilgi sahibi olma ihtiyacı doğmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2018- 2023 dönemini içeren Sıfır Atık Yönetimi eylem planı çerçevesinde aşamalı olarak hayata geçirilmesi öngörülen ve 2023 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya geçilmesi hedeflenen Sıfır Atık Projesi hedef kitlelere göre farkındalık oluşturmanın gerekliliğinin altını çizmektedir.

Daha Fazla

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE FARKINDALIK EĞİTİMİ

Bu proje ile lisansüstü araştırmacıları aşırı tüketimin sürdürebilir çevreye etkileri konusunda bilinçlendirme ve israfın önlenmesi için bireylerde belirgin bir farkındalık oluşturma amaçlanmaktadır. Bu farkındalığı oluşturarak hedef kitle olarak belirlediğimiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sürdürülebilir bir çevre için geliştirebilecekleri özgün bilimsel projelerin sayı ve kalitesini arttırmak alt amacımızdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2018- 2023 dönemini içeren Sıfır Atık Yönetimi eylem planı çerçevesinde aşamalı olarak hayata geçirilmesi öngörülen ve 2023 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya geçilmesi hedeflenen Sıfır Atık Projesi hedef kitlelere göre farkındalık oluşturmanın gerekliliğinin altını çizmektedir.

Daha Fazla

Amaç

M

İnsanoğlunun yer yüzünde değişik coğrafik kuşaklara yayılması, çevreye olan etkisinin başlangıçta önemsiz görülse bile tüm ekosistemi değiştirebilme özelliğinde olması, zaman içinde ekolojik süreçlerin denge koşullarını bozabilecek etkileşim gücüne ulaşması nedeniyle günümüzde karşılaştığımız çevre sorunlarının temelinde güçlü bir şekilde insan eyleminin bulunduğu gerçeğini karşımıza çıkarmaktadır. Bununla beraber son yıllarda dünyada yaşanan iklimsel ve çevreyle ilgili değişimlerin etkileri ve nedenleri birçok kavramla birlikte sürdürülebilirlik kavramının da görünürlüğünü artırmıştır. Bu proje ile lisansüstü araştırmacıları biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kullanımı, iklim değişikliğinin ekosistemlere olan etkilerinin en aza indirilmesi için etkin yönetimlerin planlanması ve özellikle aşırı tüketimin sürdürebilir çevreye etkileri konularında bilinçlendirme ve israfın önlenmesi için bireylerde belirgin bir farkındalık oluşturma amaçlanmaktadır. Sürdürülebilirlik sosyal ve ekolojik açılardan toplumların yaşam kalitesini yükseltmesini hedeflerken diğer yandan da ekonomik sürekliliğinin sağlanmasını da gözetmektedir ki bu hususu göz önünde bulundurarak hedef kitle olarak belirlediğimiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir nitelikte geliştirebilecekleri özgün bilimsel projelerin sayı ve kalitesini arttırmak alt amacımızdır.

Kapsam

V

Eğitim içeriğinde 5 farklı üniversitenin koordinasyonuyla alanında uzman 14 akademisyenin görev aldığı 18 saat ders planlanmıştır. Eğitimlerimiz 26-28 Ocak tarihleri arasında (3 gün süreyle) çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. ‘’Sürdürülebilirlik’’ kavramı onbirinci beş yıllık kalkınma planı (2019-2023) çerçevesinde de incelendiğinde,
2.2. Rekabetçi Üretim ve Verimlilik ana başlığı altında;
1. Öncelikli Gelişme Alanları (411.3.maddesi)
2. Turizm (423.maddesi)
2.4. Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre ana başlığı altında;
1. Kentsel Altyapı (696.maddesi)
2. Çevrenin Korunması (712.maddesi)
kapsamından hareketle proje etkinliğimiz, çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini etkileyen unsurları özellikle aşırı tüketimin sürdürebilir çevreye etkileri konularında bilinçlendirme ve israfın önlenmesi için bireylerde belirgin bir farkındalık oluşturmaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedef Kitle

H

Hedef kitle
- Adayların ARBİS üyeliği ve güncellenmesi zorunludur (https://arbis.tubitak.gov.tr/).
- Fen Bilimleri, Doğa ve Mühendislik Bilimleri, Ziraat Fakültesi ile Gıda ve Çevre ile ilgili alanlarda lisansüstü veya uzmanlık eğitimi alan genç bilim insanları etkinliğin hedef kitlesini oluşturmaktadır. İlgili alanlarda ulusal ya da uluslararası tamamlanmış- devam eden projelerde yürütücü/ araştırmacı/ bursiyer olarak görev alan adaylara katılım önceliği sağlanacaktır.
- Alanında uzman öğretim üyeleri tarafından teorik bilimsel bir etkinlik programı sunulmaktadır.
- Başvuru formunda tüm alanların doldurulmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
- Katılımcı seçiminde talepler değerlendirilerek muhtelif illerdeki üniversite,fakülte ve eğitim durumlarına göre eşit dağılım gösterilmesine özen gösterilecektir.
- Etkinlik kontenjanı 50 bilim insanı ile sınırlıdır.
- Katılımcıların tercihen kurum, disiplin, vb. olarak dengeli seçimine dikkat edilerek fırsat eşitliği sağlanmaya çalışılmaktadır.
- Etkinlik ücretsiz olup TÜBİTAK 2237-A-BİDEB 2237-A çağrı programı (desteklenme kodu) ile desteklenmektedir.
- Etkinliği başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.