Hakkında

Bu proje ile lisansüstü araştırmacıları biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kullanımı, iklim değişikliğinin ekosistemlere olan etkilerinin en aza indirilmesi için etkin yönetimlerin planlanması ve özellikle aşırı tüketimin sürdürebilir çevreye etkileri konularında bilinçlendirme ve israfın önlenmesi için bireylerde belirgin bir farkındalık oluşturma amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK 2237-A

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE FARKINDALIK EĞİTİMİ

İnsanoğlunun yer yüzünde değişik coğrafik kuşaklara yayılması, çevreye olan etkisinin başlangıçta önemsiz görülse bile tüm ekosistemi değiştirebilme özelliğinde olması, zaman içinde ekolojik süreçlerin denge koşullarını bozabilecek etkileşim gücüne ulaşması nedeniyle günümüzde karşılaştığımız çevre sorunlarının temelinde güçlü bir şekilde insan eyleminin bulunduğu gerçeğini karşımıza çıkarmaktadır.

Bununla beraber son yıllarda dünyada yaşanan iklimsel ve çevreyle ilgili değişimlerin etkileri ve nedenleri birçok kavramla birlikte sürdürülebilirlik kavramının da görünürlüğünü artırmıştır.

Daha Fazlası

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE FARKINDALIK EĞİTİMİ

Ülkemizin Onbirinci Kalkınma Planında yer alan israfı önleme alt başlıkları ile Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kalkınma konusundaki hedefleri dikkate alındığında israfa yönelik çağımızın güncel sorunları hakkında bilgi sahibi olma ihtiyacı doğmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2018- 2023 dönemini içeren Sıfır Atık Yönetimi eylem planı çerçevesinde aşamalı olarak hayata geçirilmesi öngörülen ve 2023 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya geçilmesi hedeflenen Sıfır Atık Projesi hedef kitlelere göre farkındalık oluşturmanın gerekliliğinin altını çizmektedir.

Daha Fazlası